Steering Committee

Contact

Phone: +49 2461 61-5811
Fax: +49 2461 61-2550
email: r.waser@fz-juelich.de

Address

Forschungszentrum Jülich
Peter Grünberg Institut (PGI-7)
52425 Jülich
Germany

Contact

Phone: +49 2461 61-4760
Fax: +49 2461 61-2550
email: r.dittmann@fz-juelich.de

Address

Forschungszentrum Jülich GmbH
Wilhelm-Johnen-Straße
52428 Jülich

Germany

Contact

Phone: +49 241 92-780421
email: j.strachan@fz-juelich.de

Address

Forschungszentrum Jülich / PGI-14
Technologiezentrum Aachen am Europaplatz (TZA)
Dennewartstraße  25-27
52068 Aachen
Germany

Contact

Phone: +49 241 92-780921
email: e.neftci@fz-juelich.de

Address

Forschungszentrum Jülich PGI-15
Technologie Zentrum Aachen am Europaplatz (TZA)
Dennewartstraße  25 -27
52068 Aachen
Germany

Contact

Phone: +49 2461 61-6070
email: j.mayer@fz-juelich.de

Address

Gemeinschaftslabor für Elektronenmikroskopie (GFE)
RWTH Aachen, Ahornstr. 55, D-52074 Aachen
Tel.: +49 241 80 24345
Fax: +49 241 80 22313

Ernst Ruska-Centre (ER-C-2) / Build. 05.2
Ernst Ruska-Centre for Microscopy and Spectroscopy with Electrons
Materials Science and Technology (ER-C-2)
Wilhelm-Johnen-Straße
52425 Jülich

Germany

Contact

Phone: +49 241 80-28301
email: rainer.leupers@ice.rwth-aachen.de

Address

RWTH Aachen University SSS
Chair for Software for Systems on Silicon
SSS · 611910
RWTH Aachen University
Templergraben 55
52056 Aachen
Germany

Contact

Phone: +49 241 80-20280
email: max.lemme@eld.rwth-aachen.de

Address

RWTH Aachen University
Lehrstuhl für Elektronische Bauelemente
Otto-Blumenthalstr.
25
52074 Aachen
Germany

Last Modified: 02.05.2024